Departamentul de Cercetare Stiintifica si Managementul Proiectelor (DCSMP) a luat fiinta prin Hotarârea Biroului Senatului Universitatii de Vest Timisoara (UVT) nr.21 din 4.11.2008 .

Scopul DCSMP este de a contribui la dezvoltarea cercetarii stiintifice si creatiei artistice în cadrul UVT prin asigurarea suportului organizational, informational si logistic necesar elaborarii, implementarii si gestionarii de proiecte de cercetare stiintifica si creatie artistica în vederea integrarii în retele si structuri de cercetare nationalesi internationale. DCSMP acorda asistenta de specialitate, consiliere si sprijin logistic membrilor comunitatii stiintifice în vederea selectarii temei si elaborarii proiectelor de cercetare stiintifica si creatie artistica în functie de coordonatele domeniului de cercetare respectiv.

DCSMP acorda sprijin în gestionarea si managementul proiectelor câstigate prin intermediul Departamentului. DCSMP are relatii directe cu catedrele, decanatele si compartimentele functionale din universitate, iar, in exteriorul universitatii, cu Ministerul Educatiei si Cercetarii – MEdC, Academia Româna, Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Învatamântul Superior – CNCSIS, Consiliul National al Finantarii Învatamântului Superior – CNFIS, Unitatea Executiva pentru Finantarea Învatamântului Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare – UEFISCSU si alte organisme si organizatii nationale si internationale de profil.

Principalele obiective al DCSMP sunt:
1. Stabilirea strategiilor necesare pentru cresterea aportului UVT la cercetarea stiintifica si tehnologica si a creatiei artistice din România.
2. Inventarierea bazei materiale destinate cercetarii stiintifice existente în universitate pentru o mai eficienta utilizare a acestora în sistem de facilitati;
3. Consolidarea bazei materiale de cercetare a UVT;
4. Identificarea si sprijinirea principalelor directii si domenii de cercetare stiintifica din UVT (stabilirea directiilor prioritare de cercetare în functie de cererea pietei si de competentele stiintifice existente în universitate)
5. Acreditarea CNCSIS si prin alte agentii si organisme nationale si internationale a unitatilor de cercetare din UVT;
6. Înfiintarea unor noi centre de unitati de cercetare în cadrul UVT;
7. Sustinerea activitatii de cercetare stiintifica în pregatirea postuniversitara;
8. Stabilirea si gestionarea relatiilor de cooperare stiintifica internationala.

Descriere activitati DCSMP:

» înregistrarea şi monitorizarea contractelor de cercetare încheiate între Universitatea din de Vest din Timişoara şi diverse agenții și organisme de finanțare a cercetării
» evidenţa bazelor de date ce cuprind: date şi denumiri de teme de cercetare; publicaţiile UVT
» anunţarea lansărilor de noi competiţii şi noi contractări pentru universităţile de stat
» activitatea științifică a UVT (anuarul UVT, direcţiile de cercetare, manifestări ştiinţifice, centrele de cercetare)