Promovarea cercetării ştiinţifice şi a creaţiei artistice reprezintă una dintre misiunile UVT, alături de promovarea procesului educaţional și a pregătirii continue, prin intermediul unui parteneriat solid și eficient între personal, studenţi și comunitatea academică naţională şi internaţională
Universitatea de Vest din Timişoara ţinteşte spre atingerea obiectivului „UVT - 750”, adică clasificarea universităţii printre cele mai importante 750 centre de învăţământ şi cercetare din lume. Pentru a-şi asigura un avantaj competitiv la nivel naţional şi internaţional UVT doreşte să intre în categoria World Class Research Universities
Activitatea de cercetare ştiinţifică din Universitatea de Vest din Timișoara este constituită din:
• Cercetarea ştiinţifică fundamentală
• Cercetarea ştiinţifică aplicată în domeniile prioritare ale UVT
• Dezvoltarea tehnologică şi transferul tehnologic
OBIECTIVE STRATEGICE:
1. Creştere calităţii cercetării în UVT prin:
           a. publicaţii de tip ISI (Web of Science),
           b. brevete de invenţie naţionale internaționale,
           c. caracterul interdisciplinar, multidisciplinar și transdisciplinar
2. Crearea unor poli de excelență, în domeniile strategice de cercetare prin intermediul centrelor de cercetare
3. Promovarea cercetării tehnologice cu impact economic și a rezultatelor cercetărilor aplicative
4. Asigurarea unei infrastructuri de cercetare performante care să permită realizarea unor cercetări de vârf.