CATEGORII CNCSIS


Categoria "A"-reviste cotate ISI includerea revistei în baza ISI –Web Of Science (Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index)

Categoria "B+" -reviste indexate BDI (baze de date internaţionale) includerea revistei într-o bază de date internaţională de prestigiu în domeniu; pagină web (colegiul de redacţie, procesul de recenzare, acces la rezumatele din ultimii 3 ani);

Categoria "B" -reviste cu punctaj de recunoaştere
• respectarea ritmicităţii de apariţie în ultimii 3 ani;
• toate articolele ştiinţifice să aibă rezumate şi cuvinte cheie în limbi de Circulaţie internaţională;
• pagină web (colegiul de redacţie, procesul de recenzare, acces la rezumatele din ultimii 3 ani);
• 60 de puncte la setul de criterii 1-5
• 40 de puncte la setul de criterii 6-10


Categoria "C" - reviste cu potenţial de recunoaştere
•30 de puncte la setul de criterii 1-5
•20 de puncte la setul de criterii 6-10

Categoria "D" - reviste în evidenţa CNCSIS
• 20 de puncte la criteriile 1-10