Programe bilaterale finantate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale:» Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 are ca obiectiv dezvoltarea comună a zonei de frontieră dintre Ungaria şi România. Scopul strategic general al Programului de Cooperare este apropierea persoanelor, comunităţilor şi agenţilor economici din zona de frontieră pentru a facilita dezvoltarea comună a zonei de cooperare, bazându-se pe avantajele cheie specifice regiunii de graniţă. Programul asigură o gamă variată de oportunităţi potenţialilor beneficiari, prin intermediul a două axe prioritare şi a mai multor domenii de intervenţie.

S-a lansat o nouă solicitare de propuneri de proiecte transfrontaliere româno-maghiare
Valabilitate: 10 decembrie 2010 - 01 martie 2011

» Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA), Componenta Transfrontalieră şi cofinanţat de Statele Partenere în Program: România şi Republica Serbia. Programul are scopul de a creşte competitivitatea economiei din zona de graniţă România-Serbia şi îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţilor din zona de graniţă a ambelor ţări.
Axe prioritare:
1. Dezvoltare economică şi socială
2. Protecţia mediului şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă
3. Promovarea schimburilor „people to people”
4. Asistenţă TehnicăPrograme bilaterale finantate de ANCS:


Proiectele de cooperare bilaterală începând cu anul 2008 se derulează în cadrul Planului National pentru Cercetare Dezvoltare și Inovare 2007-2013-PN II, Capacități, Modul III. În ceea ce privește finanțarea activităților de cooperare bilaterala, în conformitate cu practicile consacrate la nivel internațional, membrii echipei de cercetare beneficiază de rambursarea, de către ANCS, a cheltuielilor de mobilitate în cadrul proiectului bilateral pentru acțiunile de deplasare și primire, în baza principiului de reciprocitate.