Bugetul de venituri si cheltuieli al UVT pe anul 2010.
Decizie privind aprobarea cheltuielilor pentru plata utilitatiilor prevazute in proiectele de cercetare UVT.