Proiecte cofinanţate din Fondul Social European prin: POS CCE și POS DRU

I. Proiecte finanțate prin POS CCE
(Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice)A. Proiecte POS CCE – UVT Leader
POS CCE 260/
28.09.2010     
COD SMIS –
CNSR 948/
14679
AP 2: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare
D2.2: Investiții în infrastructura de CDI și dezvoltarea capacității administrative
Oper. 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente și crearea de noi infrastructuri C-D
Titlul proiectului: „Institutul de cercetari avansate de mediu” / I.C.A.M
Manager UVT: Prof. Dr. Ioan Talpos, ioan.talpos@rectorat.uvt.ro


B. Proiecte POS CCE – UVT Partener
POS CCE 456/
COD SMIS 11805     
AP 2: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare
Operațiunea 2.1.1: Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi/institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi
Titlul proiectului: „Noi aditivi obţinuţi pe bază de compuşi organici ai siliciului, utilizaţi pentru îmbunătăţirea proprietăţilor produselor compozite organico-anorganice” / ADSIL
Manager UVT: Conf. Dr. Constantin Bolcu, constantinbolcu@yahoo.comII. Proiecte finanțate prin POS DRU
(Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane)POSDRU
19/1.3/G/     
15852
-proiect finalizat
AP 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
DMI 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”.
Titlul proiectului: „Formarea de competente de predare a chimiei pentru cadrele didactice ddin invatamantul preuniversitar lucentiate in discipline inrudite"
Manager UVT: Prof. Dr. Adriana Isvoran, aisvoran@yahoo.com

POSDRU
21/1.5/G/     
38347
AP 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
DMI 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”.
Titlul proiectului: „Parteneriat local pentru ridicarea nivelului scolilor doctorale si valorificarea potentialului uman din cercetare in domeniile prioritare ale etapei postaderare a Romaniei la UE"
Manager UVT: Prof. Dr. Vasile Ostafe, vostafe@rectorat.uvt.ro

POSDRU
88/1.5/S/     
49516
AP 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
DMI 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”.
Titlul proiectului: „Creșterea calității și a competitivității cercetării doctorale prin acordarea de burse"
Manager UVT: Prof. Dr. Ioan Talpos, ioan.talpos@rectorat.uvt.ro

POSDRU 18/1.2/G/
33715
AP 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
DMI 1.2 „Calitate in invatamantul superior”.
Titlul proiectului: „Observatorul Profesiilor Muzicale din Romania "
Manager UVT: Lect. Dr. Dana CHIFU, chifudana@yahoo.com

POSDRU
18/1.2/G/     
28335
AP 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
DMI 1.2 „Calitate in invatamantul superior”.
Titlul proiectului: „Competenţele absolvenţilor şi nevoile angajatorilor. O cercetare -acţiune pentru integrarea pe piaţa muncii"
Manager UVT: Conf. Dr. Florin Alin SAVA, afsava@socio.uvt.ro

POSDRU
60/2.1/S/  
33675
AP 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
DMI 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa”.
Titlul proiectului: „Practica ta pentru educaţia viitorului"
Manager UVT: Prof. Dr. Poesis PETRESCU, poesis_petrescu@yahoo.com

POSDRU         AP 1 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
DMI 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala”.
Titlul proiectului: „Facilitare profesională pentru calitatea instruirii eficiente"
Manager UVT: Prof. Dr. Poesis PETRESCU, poesis_petrescu@yahoo.com


II. Proiecte POSDRU in care UVT este partener

POSDRU
97/6.3/S/     
50679
AP 6. „Promovarea incluziunii sociale”
DMI 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.
Titlul proiectului: „Reconstrucția statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională și egalitate de șanse"
Manager UVT: Prof. univ. dr. Ana Muntean, anamuntean25@yahoo.com

POSDRU 21/1.5/G/
13798
AP 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
DMI 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: „Scoala doctorala in sprijinul cercetarii in context european”
Manager UVT: Prof. Dr. Vasile OSTAFE, vostafe@rectorat.uvt.ro

POSDRU 9/3.1/S/
     5
proiect finalizat
AP 3 „Cresterea adaptatibilitati lucrarilor si a intreprinderilor”
DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”
Titlul proiectului: „Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model inter-regional de şcoală antreprenorială pentru femei”
Manager UVT: Prof. Dr. Mariana PREDISCAN, mariana.prediscan@feaa.uvt.ro

POSDRU 3.1.S/
   4
proiect finalizat
AP 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
DMI 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa”
Titlul proiectului: „Schema inovativa pentru tranzitia de la scoala la piata muncii pentru studenti ”
Manager UVT: Prof. dr. Florin FOLTEAN, florin.foltean@rectorat.uvt.ro

POSDRU 41/3.3/G
 40317
proiect finalizat
AP 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
DMI 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile”
Titlul proiectului: „Model de armonizare a practicilor in domeniul managementului financiar al proiectelor finantate prin FSE”
Manager UVT: Prof. dr. Ovidiu Constantin BUNGET, ovidiu.bunget@feaa.uvt.ro

POSDRU 21/1.5/G
 22682
AP 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
DMI 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: „Programe pentru cercetare doctorala de excelenta in economie prin parteneriate active”
Manager UVT: Lect. dr. Ovidiu MEGAN, ovidiu.megan@feaa.uvt.ro

POSDRU 88/1.5/S
 55287
AP 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
DMI 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: „Doctorat in economie la standardele Europei cunoasterii”
Manager UVT: Prof. Dr. Alexandru JIVAN, al.jivan@feaa.uvt.ro

POSDRU 56/1.2/S
 32678
AP 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
DMI 1.2 „Calitate in invatamantul superior”
Titlul proiectului: „Formarea cadrelor didactice universitare și a studenților în domeniul utilizării unor instrumente moderne de predare-învățare-evaluare pentru disciplinele matematice, în vederea creării de competențe performante și practice pentru piața muncii”
Manager UVT: Prof. dr. Dumitru GAȘPAR, gaspar@math.uvt.ro

POSDRU 89/1.5/S/
63663
AP 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
DMI 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: „Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”
Manager UVT: Conf. Dr. Gheorghe Clitan , geo.clitan@gmail.com

POSDRU
90/2.1/S/
63442
AP 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
DMI 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa”
Titlul proiectului: „Acces real la piata muncii prin intreprinderea simulata”
Manager UVT: Conf. Dr. Nicoleta Sirghi , nicoleta.sirghi@feaa.uvt.ro

POSDRU 89/1.5/S/
59184
AP 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
DMI 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: „Performanta si excelenta in cercetarea postdoctorala in domeniul stiintelor economice din Romania”
Manager UVT: Prof. Dr. Marilen Pirtea, marilen.pirtea@feaa.uvt.ro

POSDRU 57/1.3/S/
26646
AP 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
DMI 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala”
Titlul proiectului: „Formare continua de tip “blended learning” pentru cadrele didactice universitare”
Manager UVT: Prof. Dr. Ion Dumitru, ionald@yahoo.com

POSDRU
92/3.1/S/
56330
AP 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”
Titlul proiectului: „Academia de antreprenoriat bazat pe cunoaştere (AAC)”
Manager UVT: Conf. Dr. Nicolae Bobitan, nicubobitan@yahoo.com

POSDRU
86/1.2/S/
56872
AP 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
DMI 1.2 „Calitate in invatamantul superior"
Titlul proiectului: „Comunitate virtuala interuniversitara pentru stiinta, tehnologie, inovare si valorificare a proprietatii intelectuale”
Manager UVT: Prof. Dr. Vasile OSTAFE, vostafe@rectorat.uvt.ro

POSDRU
86/1.2/S/
64076
proiect finalizat
AP 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
DMI 1.2 „Calitate in invatamantul superior"
Titlul proiectului: „Adaptarea curriculei universitare, de masterat, la cerintele pietei muncii din Romania in domeniul proiectelor finantate din fondurile structurale si de coeziune”
Manager UVT: Prof. Dr. Ovidiu Constantin BUNGET, ovidiu.bunget@feaa.uvt.ro

POSDRU
87/1.3/S/
62421
AP 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
DMI 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala"
Titlul proiectului: „Profesionalizarea carierei didactice - noi competente pentru actori ai schimbarilor in educatie din judetele Caras-Severin si Mehedinti”
Manager UVT: Prof. Dr. Poesis PETRESCU, poesis_petrescu@yahoo.com

POSDRU
92/3.1/S/
63922
AP 1 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor"
DMI 1.3 „Promovarea culturii antreprenoriale"
Titlul proiectului: „Dezvoltarea abilităţilor antreeprenoriale şi manageriale în zona IMM-urilor inovative din România pentru formarea şi promovarea parteneriatelor naţionale şi transnaţionale”
Manager UVT: Prof. Dr. Petru Ştefea, petru.stefea@rectorat.uvt.ro

POSDRU
81/3.2/S/
51296
AP 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor"
DMI 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii"
Titlul proiectului: „Schemă inovativă de adaptabilitate şi specializare” / SIAS”
Manager UVT: Prof. Dr. Florin FOLTEAN, florin.foltean@rectorat.uvt.ro

POSDRU
86/1.2/S/
53365
AP 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării"
DMI 1.2 „Calitate în învăţământul superior"
Titlul proiectului: „Calitate si competente la standarde europene pentru personalul didactic din invatamantul superior in vederea cresterii competitivitatii scolii de economie din Romania”
Manager UVT: Prof. Dr. Ovidiu MEGAN, ovidiu.megan@feaa.uvt.ro

POSDRU
90/2.1/S/
61477
AP 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
DMI 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata active"
Titlul proiectului: „Praxis-buni practicieni in domeniul econoniei in tranzitie de la scoala la viata activa”
Manager UVT: Prof. Dr. Andrei PELIN, andrei.pelin@feaa.uvt.ro

POSDRU
90/2.1/S/
62591
AP 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
DMI 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata active"
Titlul proiectului: „Practicanţii de aZi , profesioniştii de mâine ai televiziunilor”
Manager UVT: Prof. Dr. Lucian IONICA, lucian.ionica@tvr.ro

POSDRU
90/2.1/S/
64150
AP 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
DMI 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata active"
Titlul proiectului: „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri”
Manager UVT: Prof. Dr. Marilen PIRTEA, marilen.pirtea@feaa.uvt.ro

POSDRU
86/1.2/S/
56283
AP 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
DMI 1.2 „Calitate in invatamantul superior"
Titlul proiectului: „Managementul comunicării cu alumnii pentru instituţii de învăţământ superior din România”
Manager UVT: Prof. Dr. Petru ŞTEFEA, petru.stefea@rectorat.uvt.ro

POSDRU
86/1.2/S/
59367
AP 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
DMI 1.2 „Calitate in invatamantul superior"
Titlul proiectului: „Asigurarea calităţii învăţământului masteral internaţionalizat. Dezvoltarea cadrului naţional în vederea compatibilizării cu Spaţiul European al învăţământului superior”
Manager UVT: Prof. Dr. Liliana DONATH, liliana.donath@feaa.uvt.ro

POSDRU
107/1.5/S/
78421
AP 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
DMI 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: „Burse universitare în România prin sprijinul European pentru doctoranzi”
Manager UVT: Prof. Dr. Mariana PREDISCAN, mariana.prediscan@feaa.uvt.ro

POSDRU
86/1.2/S/
58717
AP 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
DMI 1.2 „Calitate în învăţământul superior"
Titlul proiectului: „Definirea calificării de psiholog şi a descriptorilor sectoriali de învăţare în vederea adoptării programelor de master în psihologie la nevoile pieţii în România”
Manager UVT: Prof. Dr. Alin GAVRELIUC, agavreliuc@socio.uvt.ro

POSDRU
87/1.3/S/
63904
AP 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
DMI 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională"
Titlul proiectului: „Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul liceal care predau discipline economice”
Manager UVT: Prof. Dr. Mihaela MUNTEAN, mihaela.muntean@feaa.uvt.ro

POSDRU
107/1.5/S/
77213
AP 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
DMI 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: „Doctorat pentru o carieră în cercetarea economică interdisciplinară la nivel european”
Manager UVT: Prof. Dr. Marilen PIRTEA, marilen.pirtea@feaa.uvt.ro

POSDRU
86/1.2/S/
53202
AP 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
DMI 1.2 „Calitate in invatamantul superior"
Titlul proiectului: „Competenţe avansate - profesionale şi de cercetare în managementul riscului internaţional”
Manager UVT: Prof. Dr. Ioan TALPOS, ioan.talpos@rectorat.uvt.ro

POSDRU
86/1.2/S/
53849
AP 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
DMI 1.2 „Calitate in invatamantul superior"
Titlul proiectului: „Aplicarea unui sistem de competenţe coerent cu cel european la nivelul masteratelor în domeniul analizei economice şi evaluării de active şi afaceri”
Manager UVT: Prof. Dr. Alexandru BUGLEA, alexandru.buglea@feaa.uvt.ro

POSDRU
86/1.2/S/
58160
AP 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
DMI 1.2 „Calitate in invatamantul superior"
Titlul proiectului: „Sistem colaborativ integrat bazat pe cunoştinţe pentru îmbunătăţirea managementului universităţilor economice, în contextul noului cadru naţional al calificărilor din învăţământul superior” (SIMCE)”
Manager UVT: Prof. Dr. Marilen PIRTEA, marilen.pirtea@feaa.uvt.ro

POSDRU
86/1.2/S/
61959
AP 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
DMI 1.2 „Calitate in invatamantul superior"
Titlul proiectului: „Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior”
Manager UVT: Prof. Dr. Liliana DONATH, liliana.donath@feaa.uvt.ro

POSDRU
86/1.2/S/
64075
AP 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
DMI 1.2 „Calitate in invatamantul superior"
Titlul proiectului: „Universitate pentru viitor în societatea comunicării”
Manager UVT: Prof. Dr. Gheorghe CLITAN, clitan@polsci.uvt.ro

POSDRU
90/2.1/S/
61811
AP 2 "Dezvoltarea abilităţilor antreeprenoriale şi manageriale în zona IMM-urilor inovative din România pentru formarea şi promovarea parteneriatelor naţionale şi transnaţionale"
DMI 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa"
Titlul proiectului: „Practica-primul pas pentru cariera ta”
Manager UVT: Prof. Dr. Petru ŞTEFEA, petru.stefea@rectorat.uvt.ro