De ce UVT doreşte să devină o "World Class University"?

În contextul mondial actual, există o încercare permanentă a universităţilor din întreaga lume de a se ridica la statutul de World Class University. Ca atare, Universitatea de Vest din Timişoara urmăreşte atingerea excelenţei în procesul educaţional şi de cercetare, inovare şi creaţie artistică urmărind îndeaproape criteriile care ar putea transforma această universitate cu tradiţie într-o instituţie recunoscută nu doar la nivel european ci şi mondial.
Deşi în literatura de specialitate, nu se regăseşte o definiţie clară şi precisă a ceea ce reprezintă o universitate de top (World Class University), în linii mari se consideră că o atare instituţie acţionează în trei direcţii esenţiale:

1. Atingerea excelenţei în procesul de învăţământ. Acest scop se răsfrânge asupra capacităţilor didactice ale personalului academic, accesului liber la resurse informaţionale adecvate prin intermediul unor biblioteci la standarde internaţionale, dar şi asupra implicării şi motivării studenţilor în procesul educaţional.

2. Dezvoltare, cercetare şi valorificarea rezultatelor cercetării. Acest scop se referă la dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii şi sporirea cunoaşterii cu potenţial de valorificare prin îmbunătăţirea calităţii vieţii sociale.

3.Contribuţia la viaţa culturală, ştiinţifică şi socială a comunităţii. Asemenea contribuţii pot varia de la organizarea de conferinţe de tip informaţional sau specializat, până la realizarea de evenimente artistice şi de suport social în beneficiul comunităţii.


În funcţie de organizaţia ce realizează clasamentul universităţilor de top la nivel mondial, criteriile de evaluare luate in considerare pot diferi semnificativ. La ora actuală, principalele două studii care tratează tema clasificării internaţionale a universităţilor sunt realizate de Shanghai Jiaotong University (SJU),China www.arwu.org şi respectiv de Times Higher Education Supplement (THES) din Marea Britanie, www.timeshighereducation.co.uk În ceea ce priveşte literatura în domeniu, se pot identifica criteriile generale de evaluare ale unei universităţi de top:

                    • Caracteristicile instituţionale care pot afecta calitatea;
                    • Calitatea procesului educaţional;
                    • Calitatea procesului de cercetare dezvoltare inovare;
                    • Calitatea studenţilor care frecventează respectiva instituţie.

Categorie

Shanghai Jiaotong University

Times Higher Education Supplement

Caracteristicile instituţionale

 

International Faculty Score: procentul personalului din străinătate (5%)

Caracteristicile

procesului educaţional

 

Faculty/Student score: raport intre numărul de personal şi cel al studenţilor (20%)

Reputaţie în cercetare

§  Award scope: Numărul total de personal care a câştigat premii Nobel în fizică, chimie, medicină, economie şi Medalii Fields în Matematică (20%);

§  Nature and Sciences scope: Numărul de articole publicate în revista Nature and Science între 2000 şi 2004 (20%);

§  HiCi score: Numărul de cercetători frecvent citaţi în ştiinţe umaniste, medicină, inginerie şi ştiinţe sociale (20%);

§  SCI score: Numărul total de articole indexate în Science Citation Index-expanded, Social Science Citation Index şi Arts & Humanities Citation Index (20%);

§  Size: Mediile ponderate a cinci indicatori împărţiţi la numărul personalului academic cu timp de muncă integral (10%).

Citation/faculty score: numărul citărilor pentru lucrările academice generate de fiecare membru al personalului (20%)

Caracteristicile studenţilor

 

International Student score: procentul de studenţi internaţionali (5%)

Alte criterii

Alumni score: Numărul total de absolvenţi care au câştigat premii Nobel şi Medalii Fields (10%)

Peer/Recruiter review score: o scală de la 1 la 5 pentru a clasifica programele academice ale unei universităţi în funcţie de reputaţia acesteia evaluată de experţi din domeniu (40%/10%)Pe lângă criteriile menţionate ar putea fi considerate elemente precum:

            •  Atenţia acordată de către Universitate activităţilor de cercetare;
            •  Libertatea academică acordată;
            •  Sursele de finanţare;
            •  Diversitatea studenţilor.


Surse informaţionale:

Altbach, P. (2003) “The costs and benefits of world-class universities,” International Higher Education, Fall

Cai, N.C. (2009) “The Story of Academic Rankings”, International Higher Education:54

Liu, N.C.& and Cheng, Y. (2005) “Academic ranking of world universities – methodologies and problems”, Higher Education in Europe. Vol. 30, No 2., 2005

King, C. (2003) “World Class?” Web-site: www.education.guardian.co.uk

Levin H.M., Jeong D.W., Ou D., 2006 “What is a World Class University?”, lucrare prezentată la 2006 Conference of the Comparative & International Education Society, Honolulu, Hawaii, March 16, 2006, www.tc.columbia.edu .