The journal has always played an important role in the national scientific community and every year since its founding it has been published annually (1 or 2 volumes) as per approved planning. The accepted articles satisfy standards of exigence and as such, those who publish articles in it are physicists from many other countries outside Romania.

Annals of West University of Timisoara, Series of Mathematics-Informatics publishes research papers containing original results in theoretical and applicative fields of mathematics and informatics.

Timişoara Physical Education and Rehabilitation Journal

Annals of West University of Timisoara, Series of Biology, publishes research (primary) papers on all aspects of the theory and application of biology.

Nr. Titlul Revistei Cod CNCSIS Categoria Facultatea Departamentul Editor Sef
1 Annals of West University of Timişoara. Series of Biology 248 D Chimie-Biologie-Geografie Biologie Prof. Univ. Dr. Iacob CHECIU
2 Annals of West University of Timisoara. Series of Chemistry 114 B+ Chimie-Biologie-Geografie Chimie Prof. Univ. Dr. Adrian CHIRIAC
3 Analele Universitatii de Vest Timisoara. Seria Drept     Drept şi Ştiinţe Administrative    
4 Analele Universitatii de Vest Timisoara. Seria Sociologie,
Psihopedagogie si Asistenta Sociala
255 C Sociologie şi Psihologie Sociologie-Antropologie Prof. Univ. Dr. Ştefan BUZĂRNESCU
5 Anale Universitatii de Vest din Timisoara. Seria Facultatea de Educatie Fizica si Sport     Educație Fizică și Sport Educație Fizică și Sport  
6 Analele Universitatii de Vest din Timisoara. Seria Fizica 264 C Fizică   Prof. Univ. Dr. Nicolae AVRAM
7 Analele Universitatii de Vest din Timisoara. Seria Geografie 262 C Chimie, Biologie, Geografie Geografie Prof. Univ. Dr. Petru URDEA
8 Analele Universitatii de Vest din Timisoara. Seria Matematica-Informatica 327 B+ Matematică și Informatică Matematică,Informatică Prof. Univ. Dr. Dumitru GAȘPAR
9 Anale Universitatii de Vest din Timisoara. Seria Muzica     Muzica Centrul de cercetare al Facultăţii de Muzică Conf. Univ. Dr. Dana CHIFU
10 Analele Universităţii de Vest din Timişoara. Seria Științe Filologice 476 D Litere, Istorie şi Teologie Catedra de limba română Prof. univ. dr. Vasile FRĂȚILĂ
11 Analele Universitatii de Vest din Timisoara. Seria Teologie 216 C Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie Catedra de Teologie Ortodoxă Conf. Univ. Dr. Nicolae MORAR
12 BAS - British and American Studies 173 B+ Litere, Istorie si Teologie Catedra de engleza Prof. Univ. Dr. Hortensia PÂRLOG
13 Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis   D Centrul de Studii de Istorie Veche şi Arheologie Constantin Daicoviciu   Doina BENEA
14 Caiete de semiotică 427 C Litere, Istorie şi Teologie Catedra de limba română,Catedra de limba engleză Mirela Borchin, Nadia Obrocea, Loredana Frăţilă, Mihaela Cozma
15 Colloquium politicum          
16 Conferina internationala de teoria operatorilor          
17 Copiii de azi sunt parintii de maine / Today's Children Are Tomorrow's Parents 82 C Sociologie şi Psihologie Asistenta Sociala Prof. Univ. Dr. Ana Muntean
18 Dialogues francophones 394 B+ Litere, Istorie şi Teologie Limbi romanice Georgiana LUNGU-BADEA
19 Geographica Timisiensis 261 D Chimie, Biologie, Geografie Geografie Prof. Univ. Dr. Nicolae POPA
20 Gender Studies 1583-980X C Litere, Istorie şi Teologie Limba și Literatura Engleză Conf. Univ. Dr. Reghina DASCĂL
21 Journal of Social Informatics / Revista de Informatica Sociala     Sociologie şi Psihologie Laboratorul de Informatica Sociala Conf. Univ. Dr. Gabriela GROSSECK, Lect. Univ. Dr. Laura MALITA
22 Lucrarile sesiunii de comunicari stiintifice studentesti          
23 PANDECTELE ROMÂNE - Supliment - Lucrările Conferinţei Internaţionale Bienale     Drept şi Ştiinţe Administrative    
24 PARADIGME     Sociologie şi Psihologie Catedra de Sociologie si Antropologie Mihaela TOMIȚĂ
25 Probleme de filologie slava 212 C Litere, Istorie și Teologie Limbi slave Conf. Univ. Dr. Maria ANDREI
26 Revista de Asistenţă Socială Gerontologică          
27 Revista de Chimie CHIMMAX     Chimie, Biologie, Geografie    
28 ROMANIAN JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY 464 Sociologie şi Psihologie Catedra de Psihologie Prof. Univ. Dr. Zoltan BOGATHY / Conf. Univ. Dr. Florin Alin SAVA
29 Revista de ştiinţe ale educaţiei 311 B+ Facultatea de Sociologie şi Psihologie Departamentul de ştiinţe ale educaţiei Prof. Univ. Dr. Simona SAVA
30 Review of Historical Geography and Toponomastics     Chimie, Biologie, Geografie Geografie Prof. Univ. Dr. Remus CRETAN
31 Romanian Journal od English Studies 172 B Litere, Istorie si Teologie Catedra de engleza Conf. Univ. Dr. Luminița FRENȚIU
32 Scalable Computing: Practice and Enperience     Matematică și Informatică    
33 Studii de Istorie a Banatului 72 Cat.C Litere, Istorie şi Teologie Istorie Prof. Univ. Dr. Adrian BEJAN
34 Studii de literatură română şi comparată     Litere, Istorie şi Teologie    
35 UniTerm     Litere, Istorie şi Teologie    
36 The Romanian Journal of European Studies     Arte și Design    
37 The Romanian Journal of Business Ethics     Economie și de Administrare a Afacerilor    
38 Timisoara Journal of Economics 885 B+ Economie și de Administrare a Afacerilor   Prof. Univ. Dr. Marilen PIRTEA
39 Timişoara Physical Education and Rehabilitation Journal     Educație Fizică și Sport    
40 Temeswarer Beiträge zur Germanistik          
41 Translationes     Litere, Istorie şi Teologie Limbi romanice Georgiana LUNGU-BADEA
42 Timisoara Physical Education and Rehabilitation Journal 1018 C Educaţie Fizică şi Sport   Conf.univ.dr. Mihaela Oravitan
43 RevArt 992 B+ Muzica   conf. univ. dr. Veronica Laura DEMENESCU