» Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 are ca obiectiv dezvoltarea comună a zonei de frontieră dintre Ungaria şi România. Scopul strategic general al Programului de Cooperare este apropierea persoanelor, comunităţilor şi agenţilor economici din zona de frontieră pentru a facilita dezvoltarea comună a zonei de cooperare, bazându-se pe avantajele cheie specifice regiunii de graniţă. Programul asigură o gamă variată de oportunităţi potenţialilor beneficiari, prin intermediul a două axe prioritare şi a mai multor domenii de intervenţie.

S-a lansat o nouă solicitare de propuneri de proiecte transfrontaliere româno-maghiare
Valabilitate: 10 decembrie 2010 - 01 martie 2011