Fonduri Structurale


Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale.
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 are ca şi dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia, prin conectarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea participării crescute pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă, pentru 1 650.000 de persoane. Statele Membre şi regiunile Uniunii Europene au acces la finanţare din Fondul Social European în cadrul unei perioade de programare de şapte ani. Actualul exerciţiu de programare se desfăşoară pe perioada 2007-2013 si este gestionat de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Strategia POS DRU cuprinde 6 axe prioritare astfel:
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
Axa Prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”
Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

» Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională - urmăreşte încurajarea creşterii productivităţii întreprinderilor româneşti pentru reducerea decalajelor faţă de nivelul Uniunii Europene. Instituţia care gestionează acest program este Ministerul Economiei prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Creştere a Competitivităţii Economice.

» AXA PRIORITARĂ 1 – Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie
» AXA PRIORITARĂ 2 – Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate
» AXA PRIORITARĂ 3 – Tehnologia Informaţiilor si Comunicaţiilor pentru sectorul privat si public
» AXA PRIORITARĂ 4 – Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice
» AXA PRIORITARĂ 4 – Asistenţă Tehnică