ISI Web of Knowledge

Este o bază de date academică care funcţionează online şi care este administrată de Thomson Scientific (actualmente Thomson Reuters).
ISI Web of Knowledge este o platformă de cercetare comprehensivă care înglobează diverse tipuri de materiale variind de la articole în reviste, brevete, site-uri, volume ale conferinţelor, materiale Open Access, etc. ce pot fi accesate printr-o singură interfaţă, utilizând instrumente de anualiză şi căutare.
Numeroasele baze de date şi resurse bibliografice care se pot accesa prin intermediul ISI Web of Knowledge includ:

                          • Science Citation Index (SCI)
                          • Social Sciences Citation Index (SSCI)
                          • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)
                          • Index Chemicus
                          • Current Chemical Reactions
                          • ISI Proceedings
                          • Current Contents Connect
                          • Medline
                          • ISI Essential Science Indicators
                          • Journal Citation Reports in-cities
                          • Science Watch
                          • ISI HighlyCited.com
                          • Index to Organism Names
                          • BiologyBrowser


Acestea sunt reunite sub denumirea Web of Science şi să acopere peste 8.700 de jurnale recunoscute la nivel mondial.


Care este diferenţa dintre Web of Science şi ISI Web of Knowledge?

Web of Science® se regăseşte în cadrul ISI Web of Knowledge, oferind acces la articole din reviste specializate în ştiinţe, ştiinţe sociale şi umaniste dar şi în arte. Web of Science include peste 100 de ani de cercetare valoroasă complet înregistrată şi uşor de accesat.


De ce este importantă reţeaua ISI pentru cercetători?

Cercetătorii vor putea ca prin intermediul platformei ISI să identifice colaboratori potenţiali cu activitate semnificativă citată în bazele de date de profil. De asemenea, platforma ISI oferă posibilitatea urmăririi citării propriilor articole pentru a ajuta la stabilirea impactului propriei activităţi în domeniul de specializare.
Articolele incluse în bazele de date ce formează platforma pot constitui surse credibile şi de calitate pentru viitoare articole cu impact şi cu mai multe şanse de publicare în surse prestigioase.

De ce este importantă reţeaua ISI pentru profesori?

Platforma ISI este o asigurare suplimentară asupra faptului că studenţii dumneavoastră vor avea acces la resurse informaţionale de cea mai bună calitate, motorul de căutare oferindu-le acces la articole din jurnale care altfel nu ar fi fost considerate fie din neştiinţă fie din lipsă de experienţă.