Departamentul Cercetării Ştiinţifice şi Managementul Proiectelor

asigură o informare adecvată destinată membrilor comunităţii ştiinţifice privind programele
de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică şi sursele de finanţare aferente acestora.

» Finanţarea cercetării ştiinţifice se poate realiza pe bază de contracte / granturi încheiate cu MECT, CNCSIS, ANCS, Academia Română sau alte entităţi naţionale specializate în finanţarea cercetării ştiinţifice.

» Programele de cercetare pot fi finanţate prin contracte cu organisme specializate internaţionale – programe finanţate de UE, de ţări partenere, instituţii de cercetare, universităţi şi firme străine.

»  Temele de cercetare pot fi finanţate prin contracte încheiate direct cu beneficiarii cercetărilor respective, adică cu firme din ţară sau străinătate – societăţi comerciale, regii autonome, instituţii, asociaţii, etc.

» Pentru finanţarea activităţii de cercetare ştiinţifică unităţile de cercetare sau UVT se pot asocia cu organisme, asociaţii, instituţii, universităţi, institute de cercetare şi firme private naţionale şi internaţionale, pe baza unor acorduri sau contracte, cu stipularea clară a obligaţiilor şi a drepturilor de proprietate intelectuala care revin fiecărei părţi.