Evaluarea calităţii cercetării din universităţi

La nivelul Universității de Vest din Timișoara, informațiile primare pentru inițierea procesului de evaluare a cercetării pe domenii ale științei, trebuie să cuprindă situația actuală a cadrelor didactice care desfășoară activități de cercetare pe domeniile CNCSIS, precum și lista cercetătorilor și a doctoranzilor cu frecvență la 31 decembrie 2010. Descarcă aici.Rezultatele recunoscute ale activităţii de cercetare ştiinţifică se concretizează în:

» Numărul şi valoarea articolelor ştiinţifice publicate în reviste din străinătate şi din ţară ce au factor de impact ISI.
» Numărul şi valoarea articolelor ştiinţifice publicate în reviste din străinătate şi din ţară ce sunt indexate în baze de date internaţionale (BDI).
» Brevete internaţionale şi naţionale.
» Numărul şi valoarea granturilor de cercetare câştigate prin competiţie de proiecte internaţionale.
» Numărul şi valoarea granturilor de cercetare naţionale câştigate prin competiţie de proiecte naţionale.
» Monografii, tratate, cărţi (altele decât cursuri, manuale de seminar sau laborator, probleme) cu conţinut ştiinţific inedit, publicate în edituri recunoscute la nivel internaţional şi naţional.
» Comunicări ştiinţifice publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice de prestigiu din străinătate şi din ţară.
» Sisteme, modele, produse cu drept de proprietate intelectuală, produse program, soluţii de modernizare şi creştere a eficienţei economice, etc. însoţite de documentaţii corespunzătoare.
» Teze de doctorat finalizate.

UVT a comandat firmei The Red Point un software specializat care să permită înregistrarea rezultatelor activităţilor de cercetare ştiinţifică. Membrii comunităţii academice UVT sunt rugaţi să consulte materialul ATAȘAT şi să propună modificări / completări la modelul propus.