Programe nationale (cu finantare nationala sau europeana)


Pe acest site considerăm ca programele naționale, programele pentru care dosarele de aplicație se depun în România.


Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) anunta deschiderea competiţiei pe anul 2011 pentru:

» Proiecte de Cercetare Exploratorie
» Proiecte de Cercetare Postdoctorala
» Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente

 Programul CANTEMIR este un program de cofinanţare al Institutului Cultural Român pentru acţiuni şi proiecte culturale desfăşurate în străinătate.
Obiectivele Programului CANTEMIR sunt creşterea vizibilităţii şi accesibilităţii culturii române pe pieţele străine şi încurajarea cooperării culturale la nivel internaţional. Programul se adresează organizaţiilor din România şi din străinătate, precum şi artiştilor români (numai în cadrul SECŢIUNII FESTIVAL), singuri sau ca parte a unui grup artistic. Proiectele se pot înscrie într-unul sau mai multe dintre următoarele domenii: literatură, arte vizuale, arhitectură şi design, teatru, muzică, dans, film sau patrimoniu cultural.
TERMENE LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA PROIECTELOR
Pentru SECŢIUNILE PROMOVARE şi COOPERARE – 26 martie 2010.
Pentru SECŢIUNEA FESTIVAL – cu minimum 30 de zile înainte de data participării la festival, dar nu mai târziu de 15 noiembrie 2010.
Mai multe informatii la: http://www.programulcantemir.ro

» Comisia Naţională a României pentru UNESCO şi compania L’Oréal Romania
au încheiat un parteneriat strategic cu Academia Română şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică prin care activitatea tinerelor cercetătoare din România este susţinută prin acordarea de burse anuale private, odată cu lansarea, astăzi, a programului de burse naţionale UNESCO L’Oréal „Pentru femeile din ştiinţă”. Pentru primul an al programului „UNESCO L’Oréal Pentru femeile din ştiinţă”, bursa de studiu, în valoare de 42.000 de lei, va reveni unei tinere cercetătoare a cărei activitate se desfășoară în domeniul Ştiinţelor Vieţii. Bursa privată va fi utilizată pentru derularea de activităţi de cercetare ştiinţifică, pe lângă un institut de cercetare din România. Aplicaţiile de înscriere în program trebuie trimise până la data de 28 februarie 2010. Regulamentul programului şi formularul de înscriere se găsesc pe site-ul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, la adresa: http://www.cnr-unesco.ro. La program poate participa orice tânără cercetătoare din România, cu vârsta până în 35 de ani, inclusă în sistemul doctoral/postdoctoral în cadrul unei instituţii din ţara noastră.

» Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii 2010 - Programul transversal:
Activitatea cheie 1.1 - Vizite de studiu pentru factorii de decizie din domeniul educaţiei
Obiectivele sunt:
Facilitarea schimbului de informatii si de experienta intre factorii de decizie si specialistii din domeniul educational pentru interesele comune ale tarilor participante, in special in domeniile educatiei pre-primare, primare, generale, tehnice si vocationale secundare (in unele cazuri - in functie de temele de studiu alese - si in domeniul educatiei superioare)
» Sprijinirea participantilor in cunoasterea masurilor deja adoptate in domeniul educatiei la nivel european
» Furnizarea informatiilor de ultima ora legate de educatia in Europa
» Oferirea oportunitatii de a incuraja, initia sau sprijini activitati legate de alte actiuni din Programul de invatare pe tot parcursul vietii
» Incurajarea participantilor in scopul constentizarii rolului pe care trebuie sa-l joace si ca initiatori sau persoane resursa, dandu-le oportunitatea sa stabileasca numeroase contacte in timpul vizitei lor de studiu
» Acordarea unei atentii deosebite temelor care fac referire la procesul Lisabona.

CNCSIS derulează conform Planului Naţional de Cercetare Dezvoltare Inovare (2007 – 2013) următoarele programe:

» Programul "Resurse Umane" cu scopul de a creşte numarul de cercetatori din Romania si a performantelor profesionale ale acestora.

» Programul "IDEI" cu scopul de a permite obţinerea unor rezultate stiintifice si tehnologice de varf, compatibile cu cele de nivel european reflectate prin cresterea vizibilitatii si recunoasterea internationala a cercetarii romanesti.

Anunt important: Termenul limita de depunere a propunerilor de proiecte este amanat si va fi comunicat ulterior. Pachetul de informatii va suporta modificari pentru procedura de depunere si evaluare a propunerilor de proiecte. Noul pachet de informatii va fi facut public dupa aprobarea acestuia de catre ANCS.

» Programele de cooperare internationala de tip ERA – NET

» Premierea rezultatelor cercetarii


ANCS deruleaza conform Planului National de Cercetare Dezvoltare Inovare (2007 – 2013) urmatoarele programe:
Programul “Capacitati” cu scopul de a permite cercetătorilor să lucreze utilizând aparatură performantă, să beneficieze de un management adecvat şi să menţină o relaţie permanentă cu nevoile socio-economice.
ANCS gsetioneaza urmatoarele module:

» Modulul I - dezvoltarea infrastructurii publice CD - Proiecte mici de investiţii (Pi-CD)
» Modulul II - Creşterea eficienţei şi a impactului activităţilor CDI - Proiecte suport (PS-CDI)
» Modulul III - Finanţarea participării unităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare româneşti în proiecte internaţionale (tip FP7, EUROATOM, NATO, CERN, bilaterale)
» Modulul IV - Susţinerea reprezentării României în cadrul organismelor ştiinţifice şi tehnice internaţionale (finanţare experţi)

CNMP deruleaza conform Planului National de Cercetare Dezvoltare Inovare (2007 – 2013) urmatoarele programe:
Programul “Parteneriate în domeniile prioritare”, care are în vedere crearea condiţiilor pentru o mai bună colaborare între diferitele entităţi de CDI , agenţi economici şi/sau unităţi ale administraţiei publice.
» 1. Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii;
» 2. Energie;
» 3. Mediu;
» 4. Sănătate;
» 5. Agricultura, siguranţa şi securitate alimentară;
» 6. Biotehnologii;
» 7. Materiale, procese şi produse inovative;
» 8. Spaţiu şi securitate;
» 9. Cercetare socio-economică şi umanistă.
» Programul Cooperare si Parteneriat International (CORINT)
» Programul Environmental Science and Technology in Romania (ESTROM)


Module din programul "Cercetare de Excelenta", CEEX:
» Modulul 1 - "Proiecte de Cercetare-Dezvoltare Complexe", aria tematica "alimentatie, agricultura si biotehnologii",Biotech
» Modulul 1 - "Proiecte de Cercetare-Dezvoltare Complexe", aria tematica "tehnologii informationale si de comunicatii", Infosoc
» Modulul 3 - "Proiecte de promovare a participarii la programele europene si internationale de cercetare", Promovare

AMCSIT Politehnica deruleaza conform Planului National de Cercetare Dezvoltare Inovare (2007 – 2013) urmatoarele programe:
Programul "Inovare",
»  Modulul 1 – Dezvoltare Produs – Sisteme
»  Modulul 5 – Cooperare Europeană (EUREKA, EUROTRANS)

» Programul "Cercetare de Excelenta", CEEX

» Relansare economica prin cercetare si inovare - RELANSIN

New Europe College (NEC) anunţă concursul anual pentru bursele de cercetare NEC 2010-2011 pentru universitari/cercetători români din domeniile ştiinţelor umaniste, sociale şi economice. Prin profilul său, NEC pune accentul asupra dezbaterilor inter- şi trans-disciplinare.
» Burse „New Europe College” pentru anul universitar 2010-2011