Setul de criterii 1-5 (completat cu următoarele criterii calitative:

a) Citări în bazele ISI şi Scopus ale autorilor care au publicat în revista = se adaugă câte 1 punct pentru fiecare citare din ultimii 3 ani

b) Specificitatea revistei: organizaţie emitentă, domeniul specific al revistei,

 calitatea ştiinţifică a articolelor româneşti (se analizează cele mai bune 3 articole româneşti din fiecare an din ultimii 3))

 

calitatea ştiinţifică a articolelor româneşti (se analizează cele mai bune 3 articole româneşti din fiecare an din ultimii 3)) Criteriu

Punctaj

1. Includerea revistei în baze de date internationale

Cotare ISI = “A” Indexare ISI, BDI-de prestigiu = “B+” Includere BDI=20 puncte

2. Includerea revistei în cataloage internationale

Indexare catalog de prestigiu = “B+” Includere catalog =5 puncte

3. Difuzarea revistei în străinătate pe bază de abonament/comandă

Se acordă 1 punct pentru fiecare abonament/comandă. (maxim 15 puncte)

4. Difuzarea revistei în străinătate prin schimburi internaţionale cu reviste din acelaşi domeniu

Se acordă 1 punct pentru fiecare revistă cu care se face schimb/ 3 puncte pentru o revistă cotată ISI. (maxim 15 puncte)

5. Autori din străinătate.

3 puncte pentru fiecare articol din ultimii trei ani, care are un autor străin, dacă respectivul articol are caracter ştiinţific (stabilit la nivelul comisiei CNCSIS).

 

 Setul de criterii 6-10 (completat cu urmatoarele criterii calitative:

c) Responsabilizarea membrilor din colegiul redacţional prin recomandarea articolelor aparute în revistă

d) Tradiţia aparitiei - se ia în considerare vechimea revistei şi activitatea acesteia de la înfiinţare până azi)

 Criteriu

Punctaj

1. Includerea revistei în baze de date internationale

Cotare ISI = “A” Indexare ISI, BDI-de prestigiu = “B+” Includere BDI=20 puncte

2. Includerea revistei în cataloage internationale

Indexare catalog de prestigiu = “B+” Includere catalog =5 puncte

3. Difuzarea revistei în străinătate pe bază de abonament/comandă

Se acordă 1 punct pentru fiecare abonament/comandă. (maxim 15 puncte)

4. Difuzarea revistei în străinătate prin schimburi internaţionale cu reviste din acelaşi domeniu

Se acordă 1 punct pentru fiecare revistă cu care se face schimb/ 3 puncte pentru o revistă cotată ISI. (maxim 15 puncte)

5. Autori din străinătate.

3 puncte pentru fiecare articol din ultimii trei ani, care are un autor străin, dacă respectivul articol are caracter ştiinţific (stabilit la nivelul comisiei CNCSIS).