UVT susţine, apariţia unor reviste de specialitate, în scopul diseminării rezultatelor cercetării ştiinţifice.

UVT publică în mod regulat „Analele Universităţii de Vest” („Annals of West University of Timisoara”), serii pe profiluri (Biologie, Chimie, Drept, Filologie, Filosofie, Fizica, Geografie, Matematica, Psihologie, Teologie, etc.), Serii de Monografii şi sprijină apariţia preprinturilor şi a altor publicații ale facultăților, precum şi programul schimbului de publicații cu partenerii interni şi externi, în colaborare cu Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara.

Activităţile ştiinţifică şi managerială ale revistelor de specialitate ale UVT este coordonată de un colectiv de redacţie, format din Editor Şef şi Colegiu de Redacţie. Pentru evaluarea revistelor publicate în UVT Editorii Şefi trebuie să completeze informațiile referitoare la revistele pe care le conduc conform cerinţelor din fişierele ce pot fi descărcate AICI.