Conferința Științifică Internațională, Universitatea din Miskolc, 29-30 martie 2012.

Termenul limită de înregistrare a lucrărilor este 9 ianuarie 2012.Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic vă invită marţi, 11.10.2011, ora 17, in Aula Magna la prelegerea cu titlul Teaching as a Political Activity – the teacher as a political actor a domnului Alistair Ross, Professor of Education, London Metropolitan University.

Persoana de contact: Lector Dr. Monica Oprescu. Tel: 0720017765.Reconstrucţia statutului femeii de la discriminare la dezvoltarea profesională şi egalitatea de şanse

În cadrul proiectului POSDRU 97/6.3/S/ 50679: Reconstrucţia statutului femeii de la discriminare la dezvoltarea profesională şi egalitatea de şanse, inițiat de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în care UVT este partener, vă informăm că:

1. Persoana de contact pentru bursele sociale este doamna secretar Adela Rung - Facultatea de Sociologie si Psihologie, telefon: 0256-592347.
2. În cadrul proiectului sunt oferite: burse sociale pentru absolvente de nivel de licență, precum și burse de studiu pentru femei aflate în concediu de maternitate sau la sfârșitul acestuia, în momentul revenirii pe piața muncii.
3. Proiectul derulează cursuri de formare pe: formare de formator, animator socio-educativ, tehnici de comunicare, organizarea locului de muncă.
Prelungire perioadei pentru incarcarea datelor in SISEC

Ca urmare a numeroaselor solicitari primite din comunitatea academica si corelat cu calendarul de desfasurare ENEC , suntem in masura sa va anuntam o ultima modificare a termenului de incarcare a datelor in platforma SISEC: 11 iulie 2011, ora 24:00 . Pentru a finaliza aceasta etapa in termenul stabilit, va rugam sa va implicati in continuare in acest proces.

Mentionam ca evaluarea online a dosarelor electronice se va desfasura in perioada 20 iulie – 15 august 2011.

Evaluarea in panel si vizitele in universitati se vor desfasura in perioada 22 august – 17 septembrie 2011 . Atasata este programarea pentru 41 dintre cele 42 de domenii evaluate ( pentru domeniul Energetica, planificarea va fi anuntata ulterior ). Graficul acestor intalniri a fost stabilit de comun acord cu expertii evalutori straini implicati in ENEC .

Pentru orice problema intampinata, va rugam sa transmiteti solicitarile la adresele sisesc@uefiscdi.ro sau sisecreports@uefiscdi.ro In cazul in care nu va regasiti datele de acces la Sistemul Informatic de Suport al Evaluării Cercetării (SISEC) , resetati parola accesand link-ul: http://sisec.ecs-univ.ro


SALONUL REGIONAL AL CERCETĂRII TIMIŞOARA 2011Angajarea membrilor echipei de proiect


Burse post-doctorale pentru cercetători

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, împreună cu universitățile partenere, printre care este și Universitatea de Vest din Timișoara, organizează în perioada 5 aprilie - 29 mai 2011, a doua sesiune de selecţie pentru acordarea burselor de cercetare postdoctorală în cadrul proiectului „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)" -POSDRU/89/1.5/S/63663.

Universitatea de Vest din Timişoara va beneficia de 5 burse de cercetare, pe următoarele domenii: D1 - matematică, fizică, chimie D2 – ştiinţe ale informaţiei şi inginerie D3 – ştinţe ale vieţii şi pământului (inclusiv medicină) D4 – ştiinţe ale omului şi ale societăţii

Informaţii suplimentare sunt disponibile pe site-ul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, la adresa: www.uaic.ro și în comunicatul de presă atașat.

Adresa de informare din partea MECTS pentru beneficiarii proiectelor POS DRUProgramul IPA - ROMANIA-SERBIA

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara (BRCT Timişoara) a lansat al doilea apel pentru propuneri de proiecte în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia.

Ghidul aplicantului: Descarcă aici

Data limită de depunere a proiectelor: 27 iunie 2011.

Informatii suplimentare se pot obține la sediul BRCT Timișoara sau la următorul link:
http://www.brct-timisoara.ro