SciVal este un instrument web ce permite universităţilor să-şi evalueze performanţele în cercetare ştiinţifică şi să-şi stabilească strategiile de cercetare. SciVal Spotlight permite identificarea competitorilor şi a potenţialilor colaboratori, evidenţierea domeniilor de cercetare ce au o dezvoltare ridicată, ajută la luarea unor decizii obiective privind dezvoltarea strategiilor în domeniul cercetării ştiinţifice.
Cu ajutorul Wheel of Science (roata ştiinţei) se vizualizează o hartă cu domeniile specifice de cercetare în care universitatea analizată este competitivă.